lid-worden

Lid worden

  1. Homepage
  2. Lid worden

Lid worden? Vul dan onderstaand formulier in!
Voor vragen kan je mailen naar secretaris@passingshot.nl

Want to become a member? Please fill in the form below!
For further questions you can send an email to secretaris@passingshot.nl

Velden met * moeten verplicht ingevuld worden / Fields with * are required

Persoonlijke informatie / Personal information

Voornaam / First name*

Tussenvoegsel / Infix

Achternaam / Surname*

Geslacht / Gender*

Geboortedatum / Date of birth*
** Als deze functie niet werkt, probeer dan een andere browser!
** If this function isn't working, try another browser!

Nationaliteit / Nationality*

Telefoonnummer / Telephone number*

Emailadres / Email address*

Adres informatie / Address information

Straatnaam / Street name*

Huisnummer / House number*

Huisnummer toevoeging / House number suffix

Postcode / Postal code*

Plaats / Residence*

Tennis informatie / Tennis information

KNLTB lid? / Member of KNLTB?

Zo ja / If so:
KNLTB bondsnummer / KNLTB number

Singles rating

Doubles rating

Zo niet, If not:
Tennis level

Studie informatie / Study information

Onderwijsinstelling / Educational institute*

Opleidingsniveau / Education level

Studie / Name of study*

Aanvang studie / Starting year of study*

Studentnummer / Student number*

Contributie / Subscription fee
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Uitschrijving voor een komend verenigingsjaar dient uiterlijk 1 augustus bij de secretaris binnen te zijn.
Betaling van de contributie geschiedt uitsluitend via automatische incasso. De jaarlijkse contributie bedraagt € 55, -. Voor studenten die zich voor 1 september inschrijven geldt een Eurekaweektarief van € 37,50. De studenten die zich na 1 april inschrijven betalen een eenmalig gereduceerd tarief van € 32,50.

The club year is from the 1st of September until August 31st. The only way to pay the subscription fee is by means of a automatic collection where we take the money from your bank account. The annual fee is €55,-. Students signing up after the 1st of April pay €32,50 for the remaining of that year. Students signing up during, or in the week after the Eurekaweek (introduction week of the Erasmus University), only pay €37,50 for that year.

Sport pass
Voor het seizoen 2017/2018 wordt bij alle leden een additioneel bedrag van 109 euro afgeschreven. Dit bedrag is voor de sportkaart van Erasmus Sport, die ieder lid van Passing Shot verplicht in zijn bezit moet hebben gedurende het gehele collegejaar. Deze sportkaart kun je bij de balie van Erasmus Sport ophalen. Mocht je al een geldige sportkaart hebben, geef dat dan hieronder aan!

For the season 2017/2018, an additional fee of 109 euros will be charged to all members. This fee is for the Erasmus Sport pass, that every member is required to possess. You can pick up this sport pass at the Erasmus Sport desk. If at the time of subscription, you are already holding a valid sport pass subscription, or you have paid for the sport pass via another sports club, please let us know.

Heb je een geldige sportkaart? / Are you currently in the possession of a valid sport pass?

Sportkaartnummer / Sport pass number

Verloopdatum sportkaart / Expiration date sport pass

Bank information

IBAN number*

BIC*

Passport photo

Hierbij verleen ik, tot wederopzegging, een machtiging aan R.S.T.V. Passing Shot te Rotterdam om eenmaal per jaar de verschuldigde contributie, inclusief het bedrag van de sportkaart van onderstaand rekeningnummer af te schrijven.

Yes, I hereby declare to give R.S.T.V. Passing Shot the authorization to collect the subscription fee ones a year. Membership is automatically extended for one year until further notice.
Unsubscription must be send to the secretary before the first of August.

Anal