ereleden-en-leden-van-verdienste

Ereleden en Leden van Verdienste

  1. Homepage
  2. Ereleden en Leden van Verdienste

Passing Shot heeft haar eigen Ereleden en Leden van Verdienste. Maar wat houdt dit precies in? In artikel 4, lid 3 van de statuten staat het volgende:

Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben, en leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonderen verdienstelijk hebben gemaakt. Ereleden dan wel leden van verdienste zijn benoemd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen (…).”

Ereleden
Lex Wiersma
Sacha Vrebalov
Eugene Vingerhoeds
Ger Gilliamse †
Paul Heuvenaars
Hans van Roon
Hans de Rooij
Olav Terwijn
Robert Jan Hoogerwerf
Dirk Jan Kreder

Leden van verdienste
Peter van den Heuvel
José de Jong
Martijn de Lange

Anal