kascommissie

Kascommissie

  1. Homepage
  2. Kascommissie

De kascommissie wordt door de algemene ledenvergadering (ALV) aangesteld om de financiën van de vereniging te controleren. Tweemaal per jaar doet zij verslag van haar bevindingen, tijdens de HALV en de ALV. De kascommissie kan indien zij dit nodig acht een adviserende rol spelen in het beleid van de penningmeester van het bestuur. De kascommissie bestaat veelal uit oud-penningmeesters of bestuursleden, die ervaring hebben met de financiën van de vereniging.

Kascommissie 2016-2017
– Mitch Houthuijsen
– Marcel JB
– Maaike Stoel

Anal