bestuur

Bestuur

  1. Homepage
  2. Bestuur

Het bestuur der R.S.T.V. Passing Shot is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Het bestuur wordt ieder jaar in september tijdens de Algemene Ledenvergadering aangesteld, en wordt zoals dat bij studentenverenigingen gebruikelijk is, jaarlijks gewisseld. Het bestuur bestaat doorgaans uit studenten die al enige tijd betrokken zijn bij de vereniging. Van bestuursleden wordt verwacht dat zij het hele jaar door actief aanwezig zijn bij de clubmiddagen en –avonden, toernooien, competitiedagen en overige activiteiten. Het bestuur moet zich tweemaal per jaar, tijdens de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (HALV) en tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) verantwoorden naar de leden.

14372334_665241630297858_5036840718131860397_o

Van links naar rechts:

Technisch Commissaris: Mick Rooth
Secretaris: Kasper Kat
Voorzitter: Iris van Leeuwen
Penningmeester: Maarten Jansen
Commissaris Intern: Joost Janssen

Anal